نمیشه جای خالیت و با هیچکی غیر تو پر کرد
نمیشه هیچکی رو جز تو توی این خونه تصور کرد

به جونم میخرم درد و میگم درد واسه ی مرده
نبودت یعنی ارامش به خونه برنمیگرده

دارم میمیرم از فکرت کسی فکز من اصلا نیست
کسی که میمیره واست کسی غیر خود من نیست

تو رفتی زنده ام با این نفس ها که رو تکراره
ببین این زندگی با مرگ تفاوتی مگه داره

تو میرفتی و میدیدم دلت قید منو میزد
میدونستم که وابستم ولی نه دیگه تا این حد


تموم ارزوم اینه یکم دلتنگ من باشی
بفهمی که یکی اینجاست که تو تموم دنیاشی

دارم میمیرم از فکرت کسی فکز من اصلا نیست
کسی که میمیره واست کسی غیر خود من نیست

تو رفتی زنده ام با این نفس ها که رو تکراره
ببین این زندگی با مرگ تفاوتی مگه داره